Fraternités et Sororités

För mer detaljerad information:

Elevsällskap

Beauxbatons har inga elevhem, som Hogwarts har. De elever som inte tillhör någon av skolans sällskap (se nedan) bor tillsammans med de övriga i sin årskurs (killar och tjejer för sig om det inte var uppenbart från början). Det finns inte heller någon elevhemstävling. Årskurserna tävlar endast mot sig själva genom att "låsa upp" olika nivåer.

Varje årskurs har en egen föreståndare, som eleverna i den årskursen kan gå till. (OFF: Tänk så här: BB skulle antagligen vara en stor skola och varje årskurs skulle säkert ha flera olika lärare som hjälpte dem, men eftersom elevantalet ON är mycket mindre är det bra mycket lättare att bara ha en).
Även om årskurserna har egna sovsalar så ska ändå de äldre hjälpa de yngre för att alla på skolan ska känna en gemenskap.

Tjejerna bor i den ena delen av slottet och killarna i den andra. Varje årskurs har en egen sovsal. Det finns ett gemensamt sällskapsrum.

Grupperna på Beauxbatons

På Beauxbatons finns sju mycket respekterade grupper. Det är dessa grupper som styr elevrådet och det är mycket prestigefullt att vara med i en grupp. Föreningarna är döpta efter veckodagarna. Ingen vet riktigt varför, men det finns en myt. Den handlar om BBs tidigaste år, eller snarare en vecka bland dem:

På den mörkaste måndagen, när solen stod som högst, var tre pojkar ute och gick i den stora trädgården. Pojkarna hade varsitt sätt att se på livet - rättvisa, ära och tro. En pojke menade att rättvisa skulle göra världen bättre. Den andra menade att ära var något som alla skulle ha. En tredje sa att världen väntade på något att tro på. De blev förebilderna för det första broderskapet och tog mottot Hoses de justice, d'honneur et de foi surtout.

På den mörkaste tisdagen, när slottet var närapå tomt, var tre flickor på väg tillbaka. Den första flickan bar ett ljus. De tre flickorna var mycket olika - en mycket intelligent, en mycket vacker och en mycket kreativ. De blev förebilderna till det första systerskapet, och tog mottot Le brillant de notre fraternité sera une lumière pour le monde.

På den mörkaste onsdagen, strax innan slottet skulle falla i mörker, satt tre pojkar i biblioteket. En var mycket bra på quidditch, en var en väldigt praktisk person och den tredje var mycket teoretisk. De ansåg, precis som flickorna i Mardi, att alla hade en uppgift här i livet. De blev det andra broderskapet och tog Individuellement unique, ensemble complet som motto.

På den mörkaste torsdagen, när slottet precis ljusnat, skydade tre flickor i en korridor. Flickorna trodde alla tre att saker hängde ihop med varandra och rätt kombinationer kunde avgöra ens eget liv. Flickorna trodde att om man höll ihop med sina väninnor, tog segrar medstolthet och blev medveten om saker genom utbildning skulle man klara sig bra. De blev förebilder till andra systerskapet och tog mottot Excellence dans la fraternité, victoire avec fierté, et conscience par l'éducation.

På den mörkaste fredagen, strax innan solen högsta punkt, passerade tre pojkar entréhallen. De tre hade mötts i sjukhusflygeln när alla tre av misstag skurit sig i fingrarna och blödde. De blev vänner, och delade snart sina djupaste hemligheter. De var alla magikers barn och ansåg att de skulle bli de världsledade magikerna. De blev det sista broderskapet och tog Frère au frère, sang au sang som motto.

På den mörkaste lördagen, när solen passerat sin högsta punkt, vandrade tre flickor i trädgården. De var vänner sedan länge, och planerade att vara det länge till. De tyckte också att vänskap och kärlek var det enda själen behövde för att överleva. De blev det tredje systerskapet och tog L'amitié est essentielle à l'âme som motto.

På den mörkaste söndagen, när månljuset silade in genom fönstret, umgicks två pojkar och två flickor i det gemensamma sällskapsrummet. De yngre eleverna såg upp till dem och de jämngamla respekterade dem. De var förebilder och nära vänner till varandra. De blev den sista föreningen, den stora föreningen, och de tog À nous a arrivé à une amitié puissante som motto.

Det är berättelsen som de sju sällskapet, som ska styra eleverna på rätt väg, vara förebilder, och leda Beauxbatons vidare. Det är tre systerskap, tre broderskap och en gemensam förening:

Systerskapen heter
Mardi och de har Le brillant de notre fraternité sera une lumière pour le monde (Låt billiansen i vårt systerskap vara ett ljus för världen) som motto. Anser att alla har något inom sig som är deras kall och tillsammans blir de brillianta. Stearinljuset i berättelsen symboliserar världens ljus (une lumière pour le monde). Har ett starkt band till Mercredi eftersom de står för samma sak och har en tendens att försvara och hålla med varandra. Deras märke är format som en vapensköld och har en röd bakgrund med ett vitt, brinnande ljus på.

Jeudi och de har Excellence dans la fraternité, victoire avec fierté, et conscience par l'éducation (storhet i systerskapet, seger med stolthet och medvetenhet genom utbildning) som motto. Anser att de tre saker som nämns i berättelsen är det som behövs för att göra rätt beslut i livet. Deras märke är format som en vapensköld och har en lila bakgrund med tre silvriga stjärnor på.

Samedi och de har L'amitié est essentielle à l'âme (Vänskap är livsviktigt för själen) som motto. Anser, enkelt nog, att vänskap (kärlek) är det enda själen behöver för att överleva och tog det som motto. Deras märke är format som en vapensköld med guldigt bakgrund med ett rött hjärta med en stjärna i på.

Broderskapen heter
Lundi och de har Choses de justice, d'honneur et de foi surtout (Rättvisa, Ära och Tro över allt annat) som motto. Anser att rättvisa, ära och tro ska styra en mans liv. Deras märke är format som en vapensköld med blå bakgrund med en "strålande" våg på.

Mercredi och de har Individuellement unique, ensemble complet (Unika självständigt, komplett som grupp) som motto. Anser att en komplett grupp en grupp med många unika talanger. Har ett starkt band till Mardi eftersom de står för samma sak och har en tendens att försvara och hålla med varandra. Deras märke är format som en vapensköld med grön bakgrund och har fyra små trianglar som bildar en stor på.

Vendredi och de har Frère au frère, sang au sang (Broder till Broder, Blod till Blod) som motto. Anser att inga hemligheter ska finnas inom broderskapet, och att det som berättas bror till bror ska stanna där. Blodet i berättelsen symboliserar blod till blod (sang au sang), som symboliserar en slags pålitlighet - att alla hör ihop och har samma blod, alltså magikerblod. Tittar alltså ganska mycket på blodsstatus, men det kanske har ändrat sig och de är inte lika hårda längre. Deras märke är format som en vapensköld och har en brun bakgrund med en guldig (blod)droppe på.

Den gemensamma föreningen heter Dimanche och de har À nous a arrivé à une amitié puissante (En märktig vänskap har fallit på oss) som motto. Har egentligen ingen riktning mer än att styrelsen ska hållas hemlig och att vänskap, pålitlighet och ärlighet i sällskapet ska bevaras. Är den mäktigaste och mest prestigefyllda föreningen och de andra viker ibland undan för dem. Deras märke är format som en vapensköld och har en BB-ljusblå bakgrund med en bok och en halvmåne på.

Hur föreningarna fungerar

Styrande
I varje förening finns en president (le président/la présidente), som oftast går i sista årskursen, och en medhjälpare (l'assistant/l'assistante), som är yngre än presidenten. Varför? För att assistenten blir den som tar över det året när presidenten har slutat skolan.

Om det är så att presidenten vill hålla sig hemlig för att som inte är med i föreningen så kan de även finnas en representant (le représentant/ la représentante) som de skickar till elevrådet. Annars är det presidenten som sitter i elevrådet.

Gå med i en förening
Det finns bara fem lediga platser per förening varje år, och det är bara sjuor som dessa platser är öppna för. I sjuan letar alla föreningar efter nya, potentiella medlemmar. En del tittar på blodsband och status, medan andra letar efter något helt annat. I de flesta av föreningarna måste du svära en ed om du vill gå med. En del föreningar har intagningsprov. Det får inte vara något som kan skada eleven – och egentligen inte bryta mot skolans regler – men det ska vara ett roligt spel, kort eller långt.

I alla utan om en förening (det gemensamma, som är mest prestigefylld och inte tar in vem som helst) är styrelsen inte hemliga och kanske kan eleverna fjäska lite extra. I den gemensamma föreningen är styrelsen hemlig och om någon i föreningen sprider ut vilka som är med i den får de en hemsk överraskning.

Gå med i efterhand
Föreningarna tar inte in nya elever från andra årskurser än sjuan. Om någon – mot förmodan – skulle bli utsparkad är det ändå en sjua som står näst på tur. Det KAN finnas undantag – men det händer väldigt, väldigt sällan.

Motton och märken
Varje förening har sitt eget motto och ett eget märke. Oftast kan de se ut som ett prefektmärke men med föreningsmärket på istället. En del föreningar – som den gemensamma till exempel – har inga märken att sätta på kläderna, utan håller även mottot och märket hemligt.

Vart föreningarna finns
Varje systerskap och varje broderskap har ett uppehållsrum och en eller två sovsalar – beroende på hur många medlemmar föreningen kan ha samtidigt – och ett eget badrum. Detta badrum är lite lyxigare än de andra badrummen på skolan – tänk som prefekternas badrum. Den gemensamma föreningen har ett uppehållsrum, två sovsalar (en för flickor och en för pojkar) och två badrum. Platserna för föreningarna, oavsett vilken det är, är hemliga och ingen utomstående kan ta sig dit utan någon som visar.

Föreningarnas regler
Alla föreningar har olika regler, se respektive förening.

Bli utsparkad eller lämna en förening
Om man bryter mot föreningens regler på ett allvarligt sätt kan man bli utsparkad. Detta är mycket ovanligt. Att man lämnar en förening är också väldigt ovanligt eftersom den ger en status.